Türkmen dili Türkmen dili

Прошу помощи

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11756
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Прошу помощи
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Мальчику чем может 234298 Ашхабад Прошу помощи
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936157xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Мая
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936157xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Мая
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri