Türkmen dili Türkmen dili

Kimano

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #8455
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Kimano
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Arassa 1 gezek geydim baha 220 manat Kimano
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936262xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936262xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri