Türkmen dili Türkmen dili

Erkek köýnek tikmek

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12330
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Erkek köýnek tikmek
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Italýan, Türk we ýerli matalardan buýurma esasynda erkek köýnek tikmek hyzmaty. NESIP - başgalarda gabat gelmejek , bir sanda diňe siz üçin köýnek tikýär. Erkek köýnek tikmek
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936503xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  NESIP
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936503xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  NESIP
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat