Türkmen dili Türkmen dili

Tufli

Turkmenistan, Balkan, Balkanabat
Goşulan wagty 8 aý öň
ID #8645
1 - 2 of 2
Paýlaş
150 Manat
Ýagdaýy: Täze
Tufli
Turkmenistan, Balkan, Balkanabat,
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

40 razmer geyilmedik onusyk bar tufli
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936332xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  maysa
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  150 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936332xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  maysa
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Balkan, Balkanabat