Türkmen dili Türkmen dili

Şipilka satýan

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #10640
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Şipilka satýan
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

Şipilka satýan tåzeje geýilmedik sroşna pul gerek bolup satýan bahasy 300manat köne puldan razmeri 40 malamer aljak adam jañ etsin Şipilka satýan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936544xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Baýram
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936544xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Baýram
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri