Türkmen dili Türkmen dili

POMBARH ARZAN

Goşulan wagty 3 hepde öň
ID #12526
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
POMBARH ARZAN
Goşulan wagty 3 hepde öň

Giňişleýin maglumat

1gezejik geylen tazeje dur.Baha her biri 150manat, ikisini alana 100manatdan , hemmesini bile aljaga 80manatdan berjek. 864 17 89 58 Suraty goyup bolmady imoda habarlashayyn POMBARH ARZAN
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6417xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 6417xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri