Türkmen dili Türkmen dili

POMBARH ARZAN

Goşulan wagty 8 aý öň
ID #12526
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
POMBARH ARZAN
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

1gezejik geylen tazeje dur.Baha her biri 150manat, ikisini alana 100manatdan , hemmesini bile aljaga 80manatdan berjek. 864 17 89 58 Suraty goyup bolmady imoda habarlashayyn POMBARH ARZAN
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  6417xxxx Göster
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl
  Şu № 12526 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 6417xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri