Türkmen dili Türkmen dili

Ployka

Goşulan wagty 4 hepde öň
ID #14742
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Ployka
Goşulan wagty 4 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Ployka 150 manat bir sapar ulanylan tazeje hichilli kemi yok Ployka
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  6188xxxx Göster
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 5. Nov 2020
  Şu № 14742 bildişi pozmak (удалить)
  Hajar
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 6188xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2020-11-05

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri