Türkmen dili Türkmen dili

Plash

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12696
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Plash
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

bir gezek geydim 40 razmer plash
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936103xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  plash
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936103xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  plash
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri