Türkmen dili Türkmen dili

Palto

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12707
1 photo
Paýlaş
500 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Palto
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Taze bežewyy palto. Razmer M ( 37 ). Bahasy 500manat. Shaher ici we shaher golayyna dostawka mugt. 864 17 89 58 Palto
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6417xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  500 Manat
  Habarlaşmak üçin 6417xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri