Türkmen dili Türkmen dili

Maña goja gyýz gerek

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #10651
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Maña goja gyýz gerek
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

Men 94nji ýyl maña gowja gyýz gerek söýűşmåne imo ýazaýyñ 865445972 Maña goja gyýz gerek
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936544xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Begenç
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936544xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Begenç
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri