Türkmen dili Türkmen dili

Maňa gezmäge gelin ýada gyýz gerek

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11070
1 photo
Paýlaş
Ücretsiz
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Maňa gezmäge gelin ýada gyýz gerek
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Maňa gezerýaly gowja gelin gyýz gerek puluň gurüňi ýok bile bolsak bolýa imo ýazaýyň 865445972 Maňa gezmäge gelin ýada gyýz gerek
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936544xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Merdan 95
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Seller's picture

  serdar

  admin ayryp berey please and thanks
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin +9936544xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Merdan 95
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri