Türkmen dili Türkmen dili

Kowush geyilmedik

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12697
1 - 2 of 2
Paýlaş
130 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Kowush geyilmedik
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

taze geyilmedik 37 razmer 130 manat kowush geyilmedik
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936103xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  kowush
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  130 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936103xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  kowush
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri