Türkmen dili Türkmen dili

Keteni koynek

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #6252
1 photo
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Keteni koynek
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Elde dokalan keteni koynek dublirinli kretik yakaly

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Jjjjj
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936276xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Jjjjj
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri