Türkmen dili Türkmen dili

French

Goşulan wagty 9 aý öň
ID #8672
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
150 Manat
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
French
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

Turkinki, razmer 40,etegi solnyska egninde owadanja oturyar, bahasyny onusaryn, dostawka bar. French
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936417xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  150 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936417xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri