Türkmen dili Türkmen dili

Вечернее платье

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #7017
1 photo
150 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Вечернее платье
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Вечернее платье с болеро

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Анонимно
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  150 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936288xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Анонимно
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri