Türkmen dili Türkmen dili

Uly tara Yalyk

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #12062
1 photo
Paýlaş
150 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Uly tara Yalyk
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Tazrje Bukhadan Uly tara Yalyk
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936183xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Maya
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  150 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936183xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Maya
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri