Biz barada

Biz barada. Satlyk saýty 2014 ýylyň dekabar aýynda işläp başlady.

Maksadymyz

Adamlara mugtyna satlyk harydyny goşmaga mümkinçilik bermek, ýer arendasyz telekeçilik işlerini başlamaga kömek edmekdir. Türkmenistanyň önümlerini daşary ýurt bazaryna tiz çykarmak we internetde ýaýratmak.

Satlyk
Satlyk saýtyna goşulan awtoulag

Biziň saýtmyza geçmek üçin telefonyň ýa-da kompýuteriň brauzerynda: satlyk.org diýip ýazyň we «Enter» düwmesine basyň.