Türkmen dili Türkmen dili

Spectrum Sagatlar

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #14656
1 photo
Paýlaş
600 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Spectrum Sagatlar
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Ýagdayy taze ulanylmadyk paket 600 manat Spectrum Sagatlar
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936132xxxx Göster
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl
  Şu № 14656 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  600 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936132xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri