Türkmen dili Türkmen dili

Jygyldykda sowda etmeli

Goşulan wagty 4 aý öň
ID #9379
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Jygyldykda sowda etmeli
Goşulan wagty 4 aý öň

Giňişleýin maglumat

Mana gyz gerek jygyldykda sowda etmeli
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Wepa
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936586xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Wepa
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri