Türkmen dili Türkmen dili

Mana 100gr gerek

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #8773
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satyn alýan
Mana 100gr gerek
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Mana 100 gramlyk braslet gerek kim satjak bolsa habarlashaysyn 150 mln berjek 861058558

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 86105xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri