Türkmen dili Türkmen dili

Gazel satyan.bartowoyly

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #4541
1 photo
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Gazel satyan.bartowoyly
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Gyssagly satlyk gazel.aljaga oñuşyan.Yyly:2009
Motor:plita
Yagdayy gowy

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Maksat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936429xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Maksat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri