Türkmen dili Türkmen dili

Toyota Camry 2016 model XLE

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #4522
1 - 2 of 3
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Toyota Camry 2016 model XLE
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Airbag çykmadyk,geçen ýoly 26000km täze gelen, nomer alynmadyk

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  natanysh
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936555xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  natanysh
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri