Türkmen dili Türkmen dili

Toyota Camry 2013y.

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11256
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
138000 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Toyota Camry 2013y.
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Satlyk Toyota Camry 2013 y. S class. Degim yzynda. Rodnoy ak. Yagdayy gowy. Yerleshyan yeri Ashgabat. Toyota Camry 2013y.
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  9936400xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Selim
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  138000 Manat
  Habarlaşmak üçin 9936400xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Selim
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri