Türkmen dili Türkmen dili

Awtoulag satyan

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11928
1 - 2 of 3
Paýlaş
650000 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Awtoulag satyan
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Ýyly 07.2017ý. Taze gelip TM da surulmedik, Limited Platinum Ponorama,
5- kamera, 4-WD. Ayrebak çykmadyk. Antiradar. Slepoy zona. Duranda oçirip otlayan datçikli. Obgon we Palasa datçik. Öñki we Yzky salonlary gyzdyryar we sowatyar, Rul gyzdyryan,...oñusyk bolar.Amerkadaky yagdaynyn suratynam imodan iberip bilyan. Ussanyz bilen barlap bilersiniz. Awtoulag satyan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936106xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  650000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936106xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat