Türkmen dili Türkmen dili

Titanik awalon

Lebap Turkmenabat
Goşulan wagty 9 aý öň
ID #3691
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
270 Manat
Titanik awalon
Lebap Turkmenabat,
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

Ak renkli surulen 2005yyl hemezady birka

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Myhman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  270 Manat
  Habarlaşmak üçin No phone nuxxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Myhman
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Lebap Turkmenabat