Türkmen dili Türkmen dili

Nisan sentra

Goşulan wagty 8 aý öň
ID #7615
1 - 2 of 3
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Nisan sentra
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

Masyn Gowy degim yok motorda söz yok 1.8 lik motor masyna söz yok

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Timurlan
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936349xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Timurlan
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri