Türkmen dili Türkmen dili

Maşin gozleyan

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 2 aý öň
ID #12155
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Maşin gozleyan
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

men işleyan mana noldan garaşima maşin gerek ayvda 8 milyon berip bilyan baha koneden 80 milyon bolsvn yagvdayim şona yetya berjek adam janlaşayvn opil golif karona bolya yone dine aşgabadin maşini bolsin maşin gozleyan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936510xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  wepa
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936510xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  wepa
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat