Türkmen dili Türkmen dili

Gyssagly, duty camry satylyar.

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #13750
1 photo
Paýlaş
90000 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Gyssagly, duty camry satylyar.
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Maşynyň ýagdaýy gowy, gelip görüp barlap ussa görkezip bilýäňiz,gyssagly satlyk, habarlaşmak üçin telefon nomer+99365356000 ýada +99362211155 Gyssagly, duty camry satylyar.
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936476xxxx Göster
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 20. May 2020
  Şu № 13750 bildişi pozmak (удалить)
  Agajan
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  90000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936476xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2020-05-20

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri