Türkmen dili Türkmen dili

“Bilermen” oýnuny “Google Play”-a çykdy

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 9 aý öň
ID #12361
1 photo
Paýlaş
Ücretsiz
Ýagdaýy: Täze
“Bilermen” oýnuny “Google Play”-a çykdy
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

“Bilermen” strategiýa we onlaýn bäsleşme oýny bolup, üýgeşik animasiýalary, beýleki oýunçylar bilen dürli strategiýalary ulanyp, bilimiňizi synamak, bilimiňizi artdyrmak, gyzykly we täsin maglumatlary öwrenmek ýaly aýratynlyklary öz içine alýar. Mundan başgada oýunda dürli ýerli we halkara ýaryşlar gurnalýar we ýeňijilere üýtgeşik gymmat bahaly sowgatlar garaşýar.

Türkmen we Rus dillerini öz içine alýan “Bilermen” oýny hemmelere tölegsiz ýagdaýda elýeterli bolmak bilen çäklenmän, eýsem ýokary dünýä standartlaryna laýyk gelýän oýunlarda we programmalarda ulanylýan ýokary tehnalogiýalary ulanylyp, ulanyjylaryň internet trafiklarynyň has tygşytly ulanylmagy ýola goýulandyr.

“Bilermen” oýnuny “Google Play” markedyndan şu salgydan ýükläp bilersiňiz. “Bilermen” oýnuny “Google Play”-a çykdy
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936134xxxx Göster
  Seller's picture
  bilermen
  Agza däl
  Şu № 12361 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin +9936134xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  bilermen
  Agza däl

  İlan yeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat