Türkmen dili Türkmen dili

Suw nasos

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #5773
1 - 2 of 3
13000 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Suw nasos
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Suw nasos tirkekli 3 tigiri normalno 1 tigiri gowy däl tigiri 53 nki bolýa 24w akamulýatorda otlanya statery bar mator 6 slindr nasosy dwaýnoý hemme zady zawatskoý elde bejerilmedik matory nasosy açylmadyk hiç ýerine kluç degmedik alnandan bari kan işledilmedik matory ýag iýenok samadelni nasos däl zawatskoý hemme zady işlemäni duranyna 5 6 ýyl bolan suwy ozi sorup alýa klapynlary ozünde aljagyn çyn bolsa oñuşyk bar täze zat hiç ýeri açylmadygyna garantiýa.kredit bar öñünden 10000 geçmeli.
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Myrat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  13000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936373xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Myrat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri